על התפתחות הביטוי שלא נותן לכם להירדם.

@yiramne

לא מצליחים להירדם? איךאומרים לישון שינה מעבדתשינה נדודישינה נדר נדר נודר עברית לשון לילה פרפרלילה לילהלבן לילהטוב פורים מגילתאסתר לומדים_עם_טיקטוק

♬ לך לישון 2 – Anna Zak