על התפתחות הביטוי שלא נותן לכם להירדם.

@yiramne

לא מצליחים להירדם? איךאומרים לישון שינה מעבדתשינה נדודישינה נדר נדר נודר עברית לשון לילה פרפרלילה לילהלבן לילהטוב פורים מגילתאסתר לומדים_עם_טיקטוק

♬ לך לישון 2 – Anna Zak

תמלול:

מדיד שינה מעיניי או מדיר שינה מעיניי?

רוב האנשים אומרים "מדיר שינה" אבל המקור הוא מדיד שינה.

בַּלַּיְלָה הַהוּא נָדְדָה שְׁנַת הַמֶּלֶךְ, כתוב במגילת אסתר. אחשוורוש ניסה לישון אבל השינה נדדה ממנו, הלכה ממנו, ולכן הוא לא הצליח להירדם.

נדדה – שורש נ-ד-ד, ולכן על משהו שמטריד אותנו יש לומר: זה מַדִּיד שינה (הדגש משלים את הנו"ן של השורש).

היום הצורה הרווחת היא מַדִּיר שינה כי בטעות קישרו את הצירוף הזה לשורש נ-ד-ר, מלשון נֶדֶר, משהו שאנחנו אוסרים על עצמנו, ומכאן מניעה וריחוק, כמו שינה שנמנעת מהאדם, חוסר אפשרות לישון: או כי אנחנו טרודים מדאגות או כי סתם כי דפקנו שנ"ץ.