איך כותבים, מה לזכר ומה לנקבה? הינה הכלל וגם סימן לזכור!

@yiramne

אליך או אלייך, עליך או עלייך? #לומדים_עם_טיקטוק #עברית #לשון #מהנכון #כתיב #טעותכתיב #כתיבה #זכר #נקבה #דקדוק

♬ שיר האותיות – Ezra Dagan & Rafi Granot & Nira Adi

תמלול:

איך כותבים? ככה או ככה? מתי יו"ד אחת ומתי שתיים?

הכלל הוא: בזכר ביו"ד אחת, בנקבה בשתי יו"דים.

לכן:

זכר – נקבה:

אליך – אלייך

עליך – עלייך

עיניך – עינייך

בניך – בנייך

סימן לזכור:

לפי ספר בראשית פרק ב, בתהליך הבריאה נברא קודם האדם ואח"כ האישה. לכן: הזכר ביו"ד אחת, כי הוא נברא ראשון, והנקבה, האישה, בשתי יו"דים, כי היא נבראה שנייה.

(צלצול מאשתי היקרה)

מעליב? מה מעליב פה? נו, את יודעת שאני מת עלייך, חיים שלי, שתי עינייך יונים.