התשובה תפתיע אתכם – שתי הצורות כשרות!

@yiramne

חיכֵּיתי או חיכִּיתי? גילֵיתי או גילִיתי? #לומדים_עם_טיקטוק #לשון #עברית #הגייה #איךאומרים #חיכיתי #ציפיתי #גיליתי #אמריקה #מהנכון

♬ Marvel Studios Fanfare – Geek Music

תמלול:

חיכֵּיתי או חיכִּיתי? ניסֵיתי או ניסִיתי? ציפֵּיתי או ציפִּיתי?

התשובה אולי תפתיע אתכם!

שתי הצורות כשרות: גם חיכִּיתי וגם חיכֵּיתי, גם ניסִיתי וגם ניסֵיתי, גם ציפִּיתי וגם ציפֵּיתי, וכך גם: ציוִויתי וגם ציוֵויתי, קיוִויתי וגם קיוֵותי, ניקִיתי וגם ניקֵיתי.

ושתי הצורות האלה (בתנועת i או בתנועה e) כשרות גם ברבים: חיכִּיתם וגם חיכֵּיתם, ניסִיתם וגם ניסֵיתם, ציפִּיתם וגם ציפֵּיתם וכו'.

נו, גילֵיתי לכם את אמריקה?