מה הסיבה שבפרקים של ספר יש פרק יג, יד ואח"כ משנים לפרק ט"ו, ט"ז ולא ממשיכים לפרק י"ה ופרק י"ו? הינה התשובה.

@yiramne

למה כותבים פרק טו, טז ולא פרק יה, יו? #לומדים_עם_טיקטוק #עברית #לשון #פרק #יד #טו #טז #שם #אלהים #אלוקים #אדניהואהאלוהים #כתיבה #רמב״ם

♬ The X Files Theme – John Beal