גלו אם שמות החודשים העבריים הם אכן בעברית במקור.

@yiramne

שמות החודשים ניסן, תשרי וכו' – אינם שמות עבריים? #לומדים_עם_טיקטוק #עברית #לשון #חודשים #שמותהחודשים #חודש #ניסן #אביב #פסח #חודשניסן #אייר #סיוון #תמוז #אב #אלול #תשרי #חשוון #כסלו #טבת #שבט #אדר #תאריך #תאריכים #לוחשנה #ראשחודש #שנהטובה

♬ שנים עשר ירחים – Ofra Haza

תמלול:

תופתעו לשמוע, אבל שמות החודשים שבהם אנו משתמשים היום (תשרי, מרחשוון, כסלו וכו') מקורם מבבל.

גולי בבל עלו ארצה מהגלות אחרי חורבן בית ראשון, וגם העלו עמם את שמות החודשים הבבליים.

איך ספרו את החודשים לפני הגלות? היו שתי שיטות:

לפי המספר הסידורי: החודש הראשון = ניסן, החודש השני = אייר עד החודש השנים עשר = אדר.

או על פי שמות כנעניים קדומים, שיש לנו תִיעוד רק של שלושה מהם המוזכרים בתנ"ך: יֶרַח הָאֵתָנִים (תשרי), יֶרַח בּוּל (מרחשוון), יֶרַח זִיו (אייר).

מה הפירוש ניסן, שם לא עברי שכאמור חדר לעברית? אשיב בסרטון נפרד.