גלו משמעויות מפתיעות למילה פסח.

@yiramne

פסח מלשון דילוג? לא בטוח! #לומדים_עם_טיקטוק #עברית #לשון #פסח #לפסוח #ופסחתי #תנך #רחמים #לרחם #לדלג #דילוג #הגנה #להגן #הגדהשלפסח #מצה #מרור #חמץ #הגדהשלפסח #לילהסדר #מצה #מרור #מצות

♬ מחרוזת פסח – חיפזון וזהירון