האם יש קשר בין שום למילים שום דבר, משום, על שום מה?

@yiramne

שום דבר קשור לשום? #לומדים_עם_טיקטוק #לשון #עברית #פסח #הגדהשלפסח #שום #שוםדבר #משום #משוםמה #משוםמקום #שוםכלום #סיבה #מההפירוש #לילהסדר #מצה #מצות #מרור

♬ Stranger Things (Main Theme) – I Love TV Themes

תמלול:

מה הקשר לשוּם ב"שום דבר"?

"מרור זה שאנחנו אוכלים – על שום מה?", מופיע בהגדה של פסח.

בספרות חז"ל המילה שׁוּם היא צורה אחרת של המילה שֵׁם.

כלומר הפירוש המילולי של "על שום מה" הוא "על שֵם מה".

והמשמעות התרחבה ב"שום דבר" ומילת הסיבה "משום":

  • אין פה שום דבר – אין פה שֵם לדבר, כלומר אין פה משהו
  • משום – הסיבה לדבר, למשהו הזה שיש לו שֵם במשמעות הרחבה.

ולא, אין קשר בין "על שום מה", "שום דבר" או "משום" או  למאכל שוּם.