על הגיית מלעיל ומלרע שמשנה את משמעות המילה.

@yiramne

איך הוגים והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי? #לומדים_עם_טיקטוק #עברית #לשון #פסח #לילהסדר #הגדהשלפסח #כשרלפסח #יהדות #כשלפ #מצה #מרור #מצות #גאולה #אלהים #תנך #הגייה #מלעיל #מלרע @yiramne

♬ Back To The Future – Main Them – Geek Music

תמלול:

אל תטעו בהגייה של זה!

רבים קוראים בהגדה של פסח את ארבע לשונות של גאולה כך:

והוצ֫אתי, והצ֫לתי וגא֫לתי ולק֫חתי (הכול במלעיל).

אבל לפי ההגייה הזאת המשמעות היא שזה כבר קרה, בעבר. כלומר הקב"ה אומר למשה שהוא כבר הוציא והציל וגאל ולקח את בני ישראל ממצרים, בעוד בפועל הוא אומר את זה למשה לפני שזה קרה.

ההגייה התקנית היא: והוצאת֫י, והצלת֫י, ולקחת֫י וגאלת֫י (הכול במלרע). וכאן המשמעות היא הפוכה – זה משהו שיקרה בעתיד: אני אוציא, אציל, אקח ואגאל את עם ישראל. כך הקב"ה מבטיח למשה שיעשה – מבטיח וגם מקיים.

ואל תשכחו את הלשון החמישית של גאולה: והבאת֫י (ולא והב֫אתי).

והבאת֫י – אני אביא. וגם זה קרה.