התשובה מפתיעה ומעניינת.

@yiramne

המילה "בין" קשורה למילים הבין, נבון, בינה? #לומדים_עם_טיקטוק #עברית #לשון #קשרביןמילים #נבון #הבין #בינה #בין #הבדלה #מילה #מילים

♬ 20th Century Fox Fanfare – Geek Music

תמלול:

תתפלאו, אבל יש קשר בין הבין, נבון ובינה ובין המילה (מילת יחס) בין.

כשמבינים משהו יודעים להבחין בין דבר לדבר, בדיוק כמו "בין" – מילת יחס שמציינת הפרדה.

"המבדיל בין קודש לחול"…