על מאחורי הקלעים של מלעיל, מלרע – פירוש השמות וגם דוגמות.

@yiramne

#דואט עם @marissabrow מלעיל ומלרע – מה זה ומה פירוש השמות? #לומדים_עם_טיקטוק #עברית #לשון #שם #שמות #שםפרטי #שמותפרטיים #מלעיל #מלרע #איךהוגים #איךאומרים #הנגנה #טעם #הטעמה

♬ Grieg – In the Hall of the Mountain King – criskcracker_films

תמלול:

מלעיל ומלרע אלה מונחים שמקורם בארמית.

מִלְּעֵיל – מילולית: מלמעלה*. כלומר כשההטעמה של המילה נמצאת הברה אחת לפני סוף המילה. כמו: מר֫יסה, ד֫וד, ע֫ופרה, ע֫מוס, ל֫יאור, ר֫מז, ט֫יקטוק.

מִלְּרַע – מילולית: מלמטה (מלרע – כמו שאומרים בהגדה של פסח: ארעא דמצרים = ארץ מצרים). מילים שההטעמה בסוף המילה. כמו: דו֫ד, עפר֫ה, עמו֫ס, ליא֫ור, סרט֫ון, דוא֫ט, תגוב֫ות, עוקב֫ים.

[*שימו לב: בסרטון מופיע בטעות "מלעיל = מלמטה"]