האם סמיכות תמיד באה בצורת "של"? הממצאים מפתיעים.

@yiramne

סמיכות – לא מה שחשבתם! #לומדים_עם_טיקטוק #עברית #לשון #סמיכות #שייכות #של #צורתסמיכות #דקדוק #מיתוס #ניפוץמיתוס

♬ Buffy The Vampire Slayer – The Theme Music – TV Themes

תמלול:

ניפוץ מיתוס!

סמיכות קשורה אך ורק לשייכות, ל"של"? ממש לא!

רבים חושבים שכל סמיכות מציינת שייכות ושתמיד אפשר להוסיף "של" בין המילים, למשל: אנשי העיר – האנשים של העיר.

לא נכון!

לא תמיד סמיכות קשורה לשייכות, ל"של", אלא לפעמים יש יחס אחר בין המילים. הינה כמה דוגמות:

  • שעון זהב (זה לא שעון של זהב אלא עשוי מזהב)
  • זקופת קומה (אין הכוונה לזקופה של קומה)
  • ענני נוצה (לא עניים של נוצה אלא בצורת נוצה)
  • בעל חשיבות (אין הכוונה בעל של חשיבות)
  • מְטוס הלביא (לא מטוס של הלביא אלא זה השם שלו)
  • מרחיק לכת (אין הכוונה מרחיק של לכת)
  • יוצאי לוב (לא יוצאים של לוב אלא מלוב)