בטוחים שאתם יודעים מה ר"ת צה"ל? גלו את התשובה הקשורה לה"א היידוע.

@yiramne

בטוחים שאתם יודעים מה ר"ת צה"ל? #לומדים_עם_טיקטוק #עברית #לשון #צהל #צבאההגנהלישראל #צבאהגנהלישראל #יוםהעצמאות #עצמאות #צבא #ישראל #הגייה #כתיב #כתיבה #תקן #אפסנות #אגף #קצין #קצינים #יידוע #ההידיעה #ההיידוע #יוםהזיכרון

♬ The A-Team (Main Theme) – TV Themes Forever