אספתי מילים שנשמעות דומה, והדגש "עושה את ההבדל" ביניהן.

בימינו רוב הדוברים אינם מקפידים על ביטוי דגשים בהגיית המילים, למעט בעיצורים ב, כ, פ (למשל: בּית, כפּית, לכפּול). יש "מחיר" לחוסר ביטוי הדגש, ואציג אותו כאן בדוגמות אחדות.

אספתי כמה מילים שנשמעות בעלות אותן התנועות (כך הן נשמעות בהגייה, אבל לא אחת יש הבחנה בניקוד) – אחת יש בה דגש ואחת נטולת דגש, ויש ביניהן הבדל במשמעות.

אציין כי לא הבאתי פה מילים שהמפיק מבחין ביניהן (אישה לעומת אישהּ) וגם לא מילים דומות ששומעים בהן את ההבדל (כגון סיכּה – סיכֿה).

וכעת לטבלה:

בדגש בלי דגש
פנּו פנו
המשמעות פינוי בציווי פנו בעבר
  דקּר דקר
המשמעות שם של דג מאכל דקירה בעבר
ישּיב ישיב
המשמעות ינשב, מלשון משב רוח יחזיר
מלּא מלא
המשמעות ציווי של למלא תואר של משהו מלא (ההפך מריק)
גילּה גילה
המשמעות מלשון לגלות, גילוי בזמן עבר שמחה
ניגּע ניגע
המשמעות לגעת בעתיד מלשון להתייגע (לא ניגע לריק)
  שיטּה שיטה
המשמעות שם העץ דרך פעולה
  מילּה מילה
המשמעות צירוף הגאים שיש להם משמעות כמו ברית מילה
  מחילּה מחילה
המשמעות תעלה מתחת לאדמה סליחה
  אמּה אמה
המשמעות משרתת החלק ביד
מינּים מינים
המשמעות שם של כלי זמר מלשון סוג או כופר
ימּים ימים
המשמעות ים ברבים יום ברבים
כלּה כלה
המשמעות אישה שמתחתנת מלשון כליה, כיליון
אנּה אנה
המשמעות בבקשה מילת השאלה לאן
ערומּים ערומים
המשמעות בלי בגדים חכם
חטּאים חטאים
המשמעות אנשים שחוטאים כל הזמן עבירות
  המּן המן
המשמעות המן שאכלו בני ישראל במדבר המן הרשע
מחמּתו מחמתו
המשמעות מהחמה (שמש) שלו מהכעס שלו

והערה גורפת בעניין ־נו בסוף המילה:
אם יש בה דגש – הכוונה ליחיד נסתר. ה' לא יעזבנּו בידו = יעזוב אותו.
אם אין – הכוונה לרבים מדברים. אל יעזבנֿו = יעזוב אותנו.

יש לכם עוד מילים שאינן מופיעות בטבלה? הוסיפו בתגובות.

.

..

רוצים לקבל עדכון כשעולה רשומה חדשה לאתר? רוצים להתעדכן כשההסכת הבא יעלה?
לחצו כאן והצטרפו לרשימת התפוצה של "לשוניאדה"