על נגילה במקום נגיל, נרעישה במקום נרעיש, ארימה במקום ארים – על צורות עתיד ארוכה וצורת ציווי ארוכה.

@yiramne

הבה נגילה – על הצורות הארוכות והמיוחדות: נגילה, נרעישה, ארימה ועוד #לומדים_עם_טיקטוק #עברית #לשון #ציווי #עתיד #תנך #לשוןהמקרא #צורותארוכות #עתידמוארך #ציווימוארך #ציווי #לךדודי #יוםהולדת #הבהנגילה @yiramne @yiramne

♬ Star Wars, Episode IV "A New Hope": Main Theme – John Williams