על נגילה במקום נגיל, נרעישה במקום נרעיש, ארימה במקום ארים – על צורות עתיד ארוכה וצורת ציווי ארוכה.

@yiramne

הבה נגילה – על הצורות הארוכות והמיוחדות: נגילה, נרעישה, ארימה ועוד #לומדים_עם_טיקטוק #עברית #לשון #ציווי #עתיד #תנך #לשוןהמקרא #צורותארוכות #עתידמוארך #ציווימוארך #ציווי #לךדודי #יוםהולדת #הבהנגילה @yiramne @yiramne

♬ Star Wars, Episode IV "A New Hope": Main Theme – John Williams

תמלול:

הבה נגילה: מה זה נגילה – למה לא נגיל?

עוגה עוגה במעגל נחוג: מה זה נחוגה – למה לא נחוג?

בסרטון הקודם דיברנו על צורות קצרות, והפעם נדבר על צורות ארוכות.

נגילה, נחוגה, הן צורות ארוכות לצורות הרגליות. הצורות הארוכות האלה מופיעות בעיקר בתנ"ך: יש צורות של עתיד מוארך ויש, של ציווי מוארך. הינה כמה דוגמות שמשמשות גם בלשון ימינו:

עתיד מאורך:

  • הבה נגילה – במשמעות נגיל
  • עוגה עוגה עוגה במעגל נחוגה – במשמעות נחוג
  • אני כפיי ארימה – במשמעות נרים
  • הבה נרעישה רש רש רש -במשמעות נרעיש.

ציווי מוארך:

  • לכה דודי לקראת כלה – לך במשמעות לך (לך לקראת הכלה)
  • סורה חושך – במשמעות סור.