גלו את שלושת הפירושים לשם "יהב".

@yiramne

מה זה "יהב"? #לומדים_עם_טיקטוק #עברית #לשון #יהב #שם #שםפרטי #השםשלי #מהפירושהשם #פירוששמות #משמעות #רצון #תקווה #משא #מטען #נתינה #מתנה #תנך @guy_niceguy

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

יש כמה פירושים ליהב:

1. מטען, משא

2. נתינה. מלשון הב לי = תן לי. כלומר יהב קשור לנתן, נתינה.

3. תקווה. ומכאן המשמעות הרווחת היום של הביטוי "השליך את יְהבו" (על מישהו) – השליך את רצונו, כלומר זרק את התקווה שלו במשמעות שם בו את מבטחו, סמך עליו.

אגב, המשמעות בתנ"ך של הַשְׁלֵךְ עַל ה' יְהָבְ֫ךָ היא או השלך את המטען המשא שלך, במשמעות מושאלת לדאגה שלך, למה שמטריד אותך. או את מה שה' נתן לך, ובפסוק הכוונה סמוך על מה שה' נתן לך.