גלו את הכלל כשסופרים – מתי יחיד ומתי רבים.

@yiramne

20 שנה או שנים? הינה הכלל! #לומדים_עם_טיקטוק #עברית #לשון #יחיד #רבים #שםהמספר #מספר #מספרים #יחידאורבים #איךאומרים #כללים #כלל #טיפ #בגרותבלשון

♬ The Simpsons Theme – TV Theme Kings

תמלול:

עשרים שנה או עשרים שנים? הנחה של חמישים וחמישה אחוז או אחוזים? שני שקל או שני שקלים? האם ביחיד או ברבים?

הינה הכלל:

משתיים עד עשר – רק ברבים. לכן:

  • שלוש שנים, הנחה של חמישה אחוזים, עשרה שקלים.

מאחת עשרה ומעלה – אפשר ביחיד ואפשר ברבים. לכן:

  • עשרים שנה/שנים, הנחה של חמישים וָחמישה אחוז/אחוזים, מאתיים שקל/שקלים.

שתי הערות קטנות:

משתיים עד עשר – במילים לועזיות אפשר גם ביחיד: שישה מיליון/מיליונים, שני קילומטר/קילומטרים, שני  ליטר. מקובל יותר ביחיד.

מאחת עשרה ומעלה – בִּדברים שרגילים לספֹור, כמו שנים, שקלים וכדומה, מקובל לומר ביחיד: ארבעים שנה, עשרים שקל. אבל כאמור, אפשר גם ברבים, למי שמתעקש.

שתפו ותייגו כדי שהסרטון הזה יגיע למיליון איש. או אנשים.