על גלגול המשמעות של המילה "בירה" במובן עיר בירה.

@yiramne

"עיר בירה" – מה זה בירה? #לומדים_עם_טיקטוק #עברית #עברית #אטימולוגיה #גיזרון #ירושלים #יוםירושלים #ירושלמי #חגשמח #שחרור #חג #יוםטוב #מועד #יוםהעצמאות #הכותל #הכותלהמערבי #הרהבית #מגילתאסתר #בירה #עירבירה #בירתישראל #ירושלים_עיר_הקודש #ירושליםבירתישראל

♬ לך ירושלים-2007 – יהורם גאון

תמלול:

בירת ישראל חוגגת יום הולדת היום, אבל מה המשמעות המקורית של המילה הזו בירה?

בירה במקור היא מבצר, כמוכר למשל מן הצירוף 'שושן הבירה' במגילת אסתר. לשושן היו שני חלקים: העיר עצמה וגם הבירה – הארמון המבוצר שבו ישב המלך.

לימים הצירוף שושן הבירה כנראה הובן בטעות במשמעות: 'העיר המרכזית שושן', וכך נוצר הצירוף 'עיר בירה' במשמעות המוכרת לנו היום.

יום ירושלים שמח. לחיים!