על צורה רגילה וצורת הסמיכות שלה במילה ירך ובמילים כתף, כרס וגדר. וגם: ירך – זכר או נקבה?

@yiramne

איך אומרים: יָרֵך או יֶרֶך? (פרשת נשא) #לומדים_עם_טיקטוק #עברית #לשון #פרשתשבוע #פרשתהשבוע #פש #תנך #יהדות #דברתורה #תורה #פרשה #פרשתנשא #ירך #ירכיים #איךאומרים #זכר #נקבה #יחיד #סמיכות #רבים #זכראונקבה #דקדוק

♬ The Incredible Hulk (1981) – Main Theme – Geek Music

תמלול:

ירכיים ביחיד – יָרֵך או יֶרֶך? וירכיים – זכר או נקבה? הינה הפרטים, וגם סימן לזכור!

בפרשת השבוע, פרשת נשא, כתוב: בְּתֵת ה' אֶת יְרֵכֵךְ נֹפֶלֶת, כלומר ירכיים – נקבה.

ומה צורת היחיד של ירכיים? יָרֵך (ולא יֶרֶך). סימן לזכור: הוא הכה אותו שׁוֹק עַל יָרֵךְ.

רק בסמיכות ההגייה היא יֶרֶך, כמו יֶרך־יעקב.

אגב, יָרֵך – מין דקדוקי נקבה.

עוד מילים שמתנהגות כמו יָרֵך:

  • כָּתֵף אבל בסמיכות: כֶּתֶף־ההר
  • כָּרֵס אבל בסמיכות: כֶּרֶס־האיש
  • גָּדֵר אבל בסמיכות גֶּדֶר־ההפרדה.