על הכתיב התנ"כי ירושלם (בלי יו"ד) במקום ירושלים.

@yiramne

למה בתנ"ך כתוב ירושלם ולא ירושלים? #לומדים_עם_טיקטוק #עברית #לשון #יוםירושלים #ירושלים #תנך #כתיב #קרי #מסורה #בעליהמסורה #יהדות #תורה @yiramne

♬ ירושלים של זהב – Ofra Haza

תמלול:

תתפלאו, אבל בתנ"ך ירושלים אינה כתובה כך.

ירושלים מוזכרת מאות פעמים בתנ"ך – שש מאות שישים וחמישה פעמים אבל מי סופר –  אבל רק חמש פעמים היא כתובה כמו שאנו כותבים היום: ירושלים.

בכל שש מאות הפעמים – אבל מי סופר – היא כתוב בלי יו"ד, כך: ירושלם.

גם בכתבי היד הטובים ממקורות חז"ל כתוב ירושלם בלי יו"ד, וגם לפי עוד מקורות שבהם מופיע שם העיר בשפות אחרות עולה שבעבר שם העיר היה בלי יו"ד, כלומר משהו מעין ירושלֵם.

יש הסברים שונים איך הפך השם המקורי לשם ירושלים – צורה שנשמעת בסיומת זוגית -ים, אבל ההסברים האלה מורכבים לסרטון טיקטוק.

כך או כך, יום הולדת… 55 שמח לירושלים, נכון?

אבל מי סופר?