לרגל חידושי המילים שפרסמה האקדמיה ללשון, התראיינתי בתוכנית "שלוש" עם יונתן אוחיון בערוץ 14.