על המשמעויות השונות של מילים שההבדל ביניהן הוא בהטעמה (מלעיל או מלרע): בוקר, אוכל, בירה, צפה ועוד.

@yiramne

הטעם עושה את ההבדל! #לומדים_עם_טיקטוק #עברית #לשון #מלעיל #מלרע #הטעמה #הנגנה #בירה #אורז #צפה #אוכל #הבדל #טעם #יוםירושלים #ירושלים @yiramne

♬ שומר החומות – Lehakat Pikud Merkaz

תמלול:

הבירה שלנו, ירושלים, חוגגת יום הולדת וזו ההזדמנות לדבר על ההטעמה כערך מבחין.

בדר"כ ההטעמה-ההנגנה של המילה – מה שנקרא מלעיל-מלרע – אינה משנה את משמעות המילה.

אם אני אומר רענ֫נה או רעננ֫ה, ארנ֫בת או ארנב֫ת, כת֫בתם או כתבת֫ם – לא יצרתי משמעות חדשה.

אבל יש מילים ששינוי בהטעמה-הנגנה יוצרת משמעות אחרת. הינה כמה דוגמות:

מלעיל   –   מלרע

  • בּיר֫ה (ששותים)– ביר֫ה (עיר בירה)
  • בּ֫וקר (שעות היום המוקדמות) – בוק֫ר (קאוובוי)
  • א֫ורז (המאכל) – אור֫ז (פועל בהווה: הוא אורז את התיק)
  • צ֫פה (היא צ֫פה בים) – צפ֫ה (הוא צפ֫ה בטלוויזיה)
  • א֫וכל (מאכל) – אוכ֫ל (פועל בהווה: אני אוכל עכשיו)