מה הקשר בין אזר ובין אזור וגם על הקשר בין אזר ובין אסר.

@yiramne

אזר אומץ – מה זה אזר? #לומדים_עם_טיקטוק #עברית #לשון #ניב #ניבים #ביטוי #ביטויים #חגורה #אזור #אזראומץ #אזרעוז #אזרחלציו #אזרחלציים #אזר #צירוף #צירופים #פסיכומטרי #כתיב #כתיבה #איךכותבים

♬ Superman – Main Theme – 101 Strings Orchestra

תמלול:

אזר אומץ – מה זה אזר ולמה לא כותבים עזר בעי"ן?

אזר = חָגָר, קָשָר.

אזר קשורה למילה אזורחגורה, כמו שהיה לאליהו הנביא: וְאֵזוֹר עוֹר אָזוּר בְּמָתְנָיו = הוא היה חגור בָּחגורה מעור.

שימו לב גם לקשר בין אזר ובין אסר – שניהם במשמעות של קשירה.

אזר אומץ או אזר עוז – יש כאן משמעות מטפורית: הוא חגר-אזר אומץ או עוז.

אזר חלציו – חגר את מותניו (חלציים=מותניים).