על קיבעון של מילים ניטרליות במשמעות חיובית דווקא כמו "יש לו לב" (גם לאנשים רעים יש), "היא נשמה" (לכל אחד יש), "בחור עם אופי" (לכל אדם יש) ועוד.

@yiramne

על מילים מקובעות – כן, יש דבר כזה (פרשת שלח לך)#לומדים_עם_טיקטוק #עברית #לשון #פרשתשבוע #פרשתהשבוע #פש #תנך #יהדות #דברתורה #תורה #פרשה #במדבר #ספרבמדבר #קיבעון #מקובע #מילהניטרלית #ניטרלי #לב #אופי #אישיות #מידה #פרשתשלחלך

♬ ER (Theme) – The TV Theme Players