איך הוגים: לרכל, לנכס, לאפר, לייבא? מצפה לכם הפתעה.

@yiramne

בואו לרכל – ושימו לב להגייה! לומדים_עם_טיקטוק עברית לשון לרכל רכילות לשוןהרע לנכס נכס נסכים איפור לאפר מאפרה ייבוא יבוא ליבא לייבא דגש איךאומרים לומדיםעםטיקטוק בנייןפיעל פיעל

♬ The A-Team (Main Theme) – TV Themes Forever

תמלול:

מה??? אומרים לרכּל או לרכֿל? לנכּס ולא לנכֿס? מה קורה פה???

זוכרים שבבניין פיעל יש דגש? זו הסיבה שאנחנו אומרים לספּר, לשפּץ, לסבּן, ללכּד, לסכּן, לסכּם, לעכּל.

וזו גם הסיבה לכמה מילים שיש לומר אותן בדגש, אע"פ שבפועל הרוב הוגים אותן בלי דגש:

  • לרכּל על מישהו
  • לנכּס את הדבר לעצמך
  • ליבּא את הסחורה
  • לאפּר את הסיגריה

למה כמעט כולנו הוגים אותן בלי דגש? כי הדגש משנה את הצליל של המילה ובכך מרחיק אותה מה"מקור" שלה:

  • לרכֿל קשור לרכלן*, אבל לרכּל פחות
  • לנכֿס קשור לנכס, אבל לנכּס פחות
  • ליבֿא קשור ליבוא אבל ליבּא פחות
  • לאפר קשור לאפר של הסיגריה, למאפרה, אבל לאפּר פחות.

 

*בסרטון נאמרה דוגמה אחרת אל היא אינה טובה