על השורש ס-פ-ר ומשמעיו השונים, והאם יש קשר בין כל המילים.

@yiramne

סֵפר, לספר, לספור – יש קשר? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #עברית #לשון #אטימולוגיה #גיזרון #ישקשר #שבועהספר #ביתספר #בצפר #ספר #לספר #סיפור #סופר #לספור #ספירה #מעצבשיער #תספורת #גבול

♬ The Storyteller – Storyteller

תמלול:

יש קשר בין: סֵפֶר, סָפר כסף, סיפר סיפור, סיפר את הראש, סְפר? הינה הפרטים!

שבוע הספר, וזה הזמן לדבר על המילה סֵפֶר.

המשמעות המקורית של  סֵפֶר קשורה לשליחות בע"פ או בכתב, משלוח איגרת וכדומה.

ומכאן הקשר לסיפר סיפור – שולחים את מה שקרה.

בימים הקדומים אלה שכתבו את האיגרות, היו אנשים שכונו סופרים. הם נקראו כך כי הם היו חכמים לא רק בחוכמת הכתיבה אלא גם בחוכמת הקריאה, החשבון, הספירה ועוד. ומכאן הקשר למשמעות לספור, למנות.

האם יש קשר בין סֵפֶר ובין סַפָּר – מעצב שיער (אפקט), או בין סֵפֶר ובין סְפר-גבול? לא. זה אומנם נראה אותו השורש אבל הקשר ביניהם מקרי.

זהו, אין בית ספר, אה?