על פירוש המילה "אונים" בחסר אונים ובאון גברי.

@yiramne

מה זה אונים ב"חסר אונים"? #לומדים_עם_טיקטוק #עברית #לשון #צירוף #צירופים #און #אונים #חסראונים #ביטוי #ביטויים #ניב #ניבים #פתגם #פתגמים #לומדיםעםטיקטוק

♬ Star Wars, Episode IV "A New Hope": Main Theme – John Williams

תמלול:

חסר אונים – מה זה אונים?

חסר אונים – חסר כוח.

און – כוח, גבורה. ומכאן גם הדיבורים על און גברי, או חוסר און גברי. נו, אתם יודעים – כוח גברא. טוב, לא ניכנס לזה. בכל זאת, טיקטוק, ילדים, יְנוקות וזה.