גלו את ההגייה של המילה "פעוט" בשני משמעיה: ילד קטן, ומשהו שאינו חשוב כל כך. ויש סימן לזכור

@yiramne

פעוט – איך אומרים? #לומדים_עם_טיקטוק #עברית #לשון #פעוט #שטויות #עזוב #עזובאותה #עזובאותך #שחרר #תינוק #מהההבדל #הגייה #לומדיםעםטיקטוק

♬ It's A Small World – Philharmonic Wind Orchestra

תמלול:

  • פעוּט -דבר חסר חשיבות. לא פעוֹט
  • פעוֹט – ילד קטן

סימן לזכור:

  • פעוֹט – ילד קטן כשם שתינוֹק ילד קטן, במילה תינוֹק יש תנועת o כל גם במילה פעוט יש תנועת o
  • פעוּט – דבר חסר חשיבות, כשם שבמילה חשיבוּת יש תנועת u כך גם במילה פעוּט יש תנועת u