על הפירושים השונים של "מצר" ועל הקשר לאהבה בלי מצרים ולבין המצרים.

@yiramne

בין המְצרים – מה זה "מצר"? #לומדיםעםטיקטוק #לומדים_עם_טיקטוק #עברית #לשון #ביןהמצרים #תשעהבאב #יזבתמוז #צום #חורבןהבית #חורבןביתהמקדש #ביתהמקדש #הרהבית #הכותל #הכותלהמערבי #ירושלים #ביתהמקדש #ביןהמצרים

♬ Twin Peaks Theme (Instrumental) – Angelo Badalamenti

תמלול:

מה זה מצָרים בבין המצָרים?

אנו נכנסים לימי בין המצרים, וזה הזמן לדבר על המילה מצר.

יש כמה דעות על המשמעות של "מצר":

  1. מצר – חבל.

בעבר השתמשו בחבל כדי לסמן גבול, ומכאן קיבלה המילה חבל את המשמעות "גבול", כמו ב"חבל ארץ".

כיוון שהמשמעות הבסיסי של מצר היא חֶבֶל, גם מצר קיבלה את המשמעות גבול.

לימים התרחבה המשמעות של מצר והיא החלה לציין גבול בלי קשר לגבול פיזי, נחלה. ומכאן: "אהבה בלי מצרים" – אהבה בלי גבולות.

  1. מצר – מקום צר.

ולפי זה בין המצרים – בין שני המקומות הצרים, במשמעות מטפורית של צרות: הצרות שהחלו בי"ז בתמוז – יום הבקעת חומת ירושלים, ונמשכו עד תשעה באב – יום חורבן בית המקדש.