מה פירוש הצירוף "דרך אגב" והאם יש לה קשר לחלק בגוף האדם? הינה הפרטים.

@yiramne

דרך אגב – יש קשר לגב? #לומדיםעםטיקטוק #לומדים_עם_טיקטוק #עברית #לשון #ביטויים #ביטוי #צירוף #צירופים #דרךאגב #אגב #גב #כאביגב

♬ Pink Panther – TV Themes

תמלול:

מה זה אגב בדרך אגב?

המילה "אגב" מורכבת מהמילה הארמית א- שמשמעה עַל ומהמילה העברית גב.

אגב א-גב, כלומר על גב, והמשמעות היא שאני כאילו מוסיף על גב הדברים שנאמרו, עוד משהו, נוסף על מה שכבר אמרתי.