מתי אנו אומרים "שלי" (אבא שלי, אימא שלי) ומתי בלי "שלי" (אחי, אחותי)? הינה הממצאים.

@yiramne

למה אימא שלי אבל אחותי (ולא אחות שלי)? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #עברית #לשון #משפחה #כינויים #שייכות #כינויקניין #שלי #הברה #הברות #יוםהמשפחה #משפחה #אבא #אמא #אחי #אחותי

♬ FEEL THE GROOVE – Queens Road, Fabian Graetz

תמלול:

למה אבא שלי אבל אחותי ולא אחות שלי? למה הבן שלי אבל בעלי ולא הבעל שלי?

בעברית אפשר לומר אבא שלי ואפשר אבי, אפשר אימא שלי ואפשר אימי, אח שלי – אחי, הבן שלי – בני וכו'.

בלשון הדיבור אנחנו משתמשים הרבה בצורה שלי, ולכן בדר"כ נגיד:

  • הבית שלי ולא ביתי
  • הילדים שלי ולא ילדיי
  • סבתא שלי ולא סבתי.

מדוע דווקא בשֶמות של קרבה משפחתית – לפעמים אנחנו משתמשים בשלי ולפעמים לא? מה הסיבה שמצד אחד אנחנו אומרים אבא שלי, אימא שלי, הבן שלי, אבל מצד שני אנחנו אומרים אחיאחותיבעליאשתי ולא: אח שלי, אחות שלי, הבעל שלי והאישה שלי –  מתי אנחנו משתמשים ב"שלי" ומתי לא?

יש השערה שהסיבה קשורה למספר ההברות במילה – אם יש שלוש הברות נוטים שלא להשתמש בשלי.

  • אחותי, חמותי, כלתי, גיסתי – בכל אלה יש 3 הברות, ולכן לא משתמשים בשלי"
  • אבי, אימי, בני – באלה יש רק שתי הברות, ולכן משתמשים ב"שלי".

לפי זה למה אומרים אחי או אשתי? הרי יש רק 2 הברות.

  • אחי בגלל ההיקש לצורה אחותי ואשתי – כנראה כי המילה "אישה" דו משמעית: אדם ממין נקבה, ובת זוג של מישהו – רעיה.