על חילופי השורשים ב-ק-ע, פ-ק-ע וכן עוד חילופים מעניינים: נשב-נשף, ביזר-פיזר, נבל-נפל, שאב-שאף, סחב-סחף, נשב-נשף.

@yiramne

תכירו: חילופי צלילים בעברית #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #עברית #לשון #צליל #עיצור #דקדוק #חילופיאותיות #אותיות #חילופיעיצורים #יזבתמוז #צום #ירושלים #ביתהמקדש #חורבןהבית #ביןהמצרים

♬ Millennium Main Theme (From ""Millennium"") – Geek Music

תמלול:

צלילים מתחלפים – יש דבר כזה?

חז"ל מספרים ש"חמשה דברים אירעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז", ואחד מהם הוא "הובקעה העיר".

הובקעה העיר – נפרצה חומת העיר.

המילה בקע מהשורש –ב-ק-ע, והיא דומה במשמעות לשורש פ-ק-ע (פקע) – גם שבירה.

ב ו־פ הם צלילים קרובים (אותיות בומ"פ למי שזוכר), ולכן הם יכולים להתחלף במילים דומות במשמעות. הינה עוד כמה דוגמות:

  • פיזר – ביזר
  • נפל – נבל
  • שאב – שאף
  • סחב – סחף
  • נשב – נשף