דגם "תשעה באב" מלמד אותנו 3 דברים הקשורים לכתיבת תאריכים בעברית. הינה הפרטים, כולל סימן לזכור.

@yiramne

תשעה באב מלמד אותנו עברית #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #צום #תשעהבאב #חורבן #חורבןהבית #ביתהמקדש #לצערי #אנימצטער #צער #מצטער #תאריך #תאריכים #זכר @yiramne @yiramne @yiramne

♬ Millennium Main Theme (From ""Millennium"") – Geek Music

תמלול:

מתשעה באב אפשר ללמוד גם משהו שקשור לשפה העברית.

תאריכים בעברית – הינה סימן לזכור איך כותבים תאריך: זב"ל.

ז – זכר. התאריך בזכר. כמו תשעה באב ולא תשע באב, עשרה בטבת ולא עשר, וכן גם בתאריך לועזי: שבעה באוגוסט, אחד בספטמבר למניינם.

ושימו לב: תשעה באב ולא תשיעי, עשרה בטבת ולא עשירי, אחד בספטמבר ולא ראשון.

ב – מוסיפים ב לפני שם החודש. תשעה באב, ט"ו באב, שבעה באוגוסט, אחד באפריל.

אגב, אפשר גם למ"ד: לאב, לאוגוסט וכו'.

ל – לא מיידעים. תשעה באב ולא התשעה באב, ט"ו באב ולא הט"ו באב, אחד בספטמבר ולא האחד בספטמבר.

ראיתם מה זה? התאריך העברי שלנו גם יהודי-עברי, וגם מלמד אותנו עברית.