גלו את הסיפור מאחורי המילה "חופה".

@yiramne

חופה – למה היא נקראת כך? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #חופה #טובאב #יוםהאהבה #אהבה #חתונה #נישואים #אירוסים

♬ Love Boat Theme – Dominik Hauser

תמלול:

למה לחופה קוראים חופה?

חופה מהשורש ח-פ-ף שמשמעו כיסוי.

במקור החופה הייתה כנראה האוהל או החדר שבו הזוג הנשוי עבר להתייחד בו בשבעת ימי המשתה, והוא נקרא חופה כי הוא מכוסה. לימים היריעות הפרוסות על העמודים שתחתיהן נערך טקס הקידושים, הן שקיבלו את השם חופה – כי גם היריעות מכסות את העומדים תחתיהן.

ט"ו באב שמח ויה"ר שירבו חופות בישראל!