שם, שמה או לשמה – גלו מי צודק בוויכוח!

@yiramne

שָם, שמה או לְשמה? גלו מי צודק בוויכוח! #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #עברית #לשון #אסיורותם #אסיעזר #אסי #רותםסלע #אותם #הכוכבהבא #כוכבנולד #שם #שמה #לשמה #איךאומרים #תקינות #מיצודק #התערבות #מתערבים @thenextstar2022

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

הוא צודק.

יש שם, יש שמה, אבל אין לשמה.

הינה ההסבר:

שמה מורכבת מהמילה שם בתוספת ה"א המגמה. כמו ירושלים – ירושלימה, כלומר לירושלים, דרום – דרומה, כלומר לָדרום.

אותו הדבר: שמה = לשם. אבל כבר במקורות המילה שמה "קפאה" וקיבלה את המשמעות של שָם, ולאו דווקא במשמעות בתוספת ה"א המגמה – לְשָם.

לשמה נחשבת לצורה לא תקנית כי כאמור במקור שמה הכוונה לשם, ולומר לשמה שקול לאמירה ללשם.

הבנתם את זה או שאתם כבר יודעים את זה ממזמן. רגע, מזמן?