גלו את ההגייה התקנית של המילה "חפים" ומה הסיבה לכך.

@yiramne

איך אומרים – חפּים/חפֿים מפשע? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #חףמפשע #אטימולוגיה #גיזרון #שורש #הגייה @ירעם נתניהו

♬ אשם – Synergia

תמלול:

חפּים מפשע או חפֿים מפשע – איך אומרים?

בסרטון הקודם דיברתי על חף מפשע ועל הקשר שלו לחפף, לחפּוף את הראש, ושמקורו בשורש ח-פ-פ.

כיוון שהשורש של חף הוא ח-פ-פ, יש לומר חפּים מפשע ולא חפֿים – הדגש בפ"א בא בתמורה לפ"א השנייה שאינה נראית.

חף – חפּים, כמו:

רךרכּים – שורש ר-כ-כ, כמו לרכּף

זךזכּים (מים זכים) – בדגש כי השורש ז-כ-כ, כמו לזכּך את המים

כך: חף – חפּים (מפשע) כי השורש ח-פ-פ, כמו לחַפֵף.

סתם לחפף הוא סלנג ומקורו בערבית.