הרב משה רט מזכיר את הסרטון שבו הצגתי את התנגדותי לשימוש בנקודה המגדרית.

הקטע הרלוונטי בהגדלה:

שביעי, גיליון 1088, כי תצא תשפ"ב