השמות חמישית, שישית, שביעית ושמינית לכיתה ט, י, יא, יב לכאורה אינם מסתדרים עם גיל התלמידים. הינה ההסבר.

@yiramne

כיתה י"ב = 12, אז מדוע הם שמיניסטים? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #ביתספר #לימודים #בצפר #חוזריםלביתספר #חוזריםללמוד #אחדבספטמבר #שמיניסטים #שביעיסטים #שישיסטים #חמשושים #תיכון #כיתה @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ Battle Of The Planets – Main Theme – Geek Music

תמלול:

אין סיכוי שידעתם את זה!

חמשושים, שישיסטים, שביעיסטים, שמיניסטים – הכוונה לתלמידי כיתה ט, י, יא , יב.

אבל למה חמישית היא כיתה ט, אם כיתה ט היא שנה תשיעית מתוך שתים-עשר שנות לימוד?

ואותו הדבר בשאר: שישית היא כיתה י – שנה עשירית; שביעית – כיתה יא, שנה אחת עשרה; שמינית – כיתה יב, שנה שתים-עשרה.

מה ההיגיון פה?!

היום החלוקה היא 6 שנות לימוד ביסודי, ואח"כ עוד 6 שנות לימוד שכוללות חטיבה ותיכון. אבל בעבר החלוקה הייתה 4 שנות מכינה, ואח"כ שמונֶה שנים של גימנסיה. כלומר כיתה ה' (במונחים של היום) הייתה השנה הראשונה בגימנסיה. לפי זה – כיתה ו היא הכיתה השנייה, כיתה ז – שלישית, כיתה ח רביעית, ו… כיתה ט – חמישית, כיתה י שישית, כיתה יא שביעית וכיתה יב שמינית. ראיתם איך פתאום זה מסתדר?

כלומר השמות חמישית, שישית, שביעית, שמינית הם שריד לחלוקה של פעם.

בסרטון הבא אדגים עוד שריד שקשור למונחים של פעם.