גלו את הקשר המעניין בין כיתה ובין כת.

@yiramne

כת, כיתה – יש קשר? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #ביתספר #בצפר #מורים #לימודים #כיתה #כיתות #כת #רבים #איךאומרים #הגייה @ירעם נתניהו

♬ We Don't Need No Education – Regent Street

תמלול:

גם אתם חלק מכת?

במקור שימשה המילה כת במשמעות קבוצה, מחלקה, ואח"כ התרחבה המשמעות לקבוצת אנשים שפרשו מרוב הציבור.

כיתה מגיעה מהמילה כת. כיתה היא קבוצת אנשים – כמו קבוצת תלמידים, וכיתה היא גם יחידת משנה של מחלקה – כמו כיתת סיירים בצבא. בהמשך התרחב המשמעות של כיתה גם למקום שבו מתקבצת קבוצת האנשים – כיתה בבית ספר למשל.

אגב, הרבים של כיתה – כיתות, וגם הרבים של כת – כיתות.

חזרה נעימה לכיתות – לא תרתי משמע, כמובן.