אף- מילה מלשון המקרא, חוטם – מלשון חכמים. מדוע נדחקה המילה אף לטובת חוטם? גלו את התשובה.

@yiramne

למה צריך חוטם אם כבר יש אף? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #עברית #לשון #ארמית #לשוןהמקרא #לשוןחזל #לשוןחכמים #אף #חוטם #מיליםנרדפות #נרדפות

♬ The Twilight Zone (Main Theme) – The Soundtrack Studio Stars

תמלול:

אין סיכוי שידעתם את זה!

כידוע, אף וחוטם הן מילים נרדפות: אף היא מילה מלשון המקרא, חוטם – מילה מלשון חכמים. מדוע בלשון חז"ל נדחקה המילה אף לטובת חוטם?

משערים שהסיבה קשורה למשמעות השנייה של אף – כעס. כיוון שרצו להבחין במשמעות בין אף-כעס ובין אף בפנים, היה נוח לאמץ את חוטם.