תתפלאו, אבל אין פסוק "כל כבוֹדה בת מלך פנימה".

@yiramne

הטעות הנפוצה ב"כל כבודה בת מלך פנימה" #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #תנך #מקרא #צניעות #כלכבודהבתמלךפנימה #פסוק #ביטוי #ניב #ניבים #ביטויים #פתגם @yiramne @yiramne @yiramne

♬ Arabian Nights (2019) – Will Smith

תמלול:

אין דבר כזה כל כבוֹדה בת מלך פנימה.

רבים אוהבים לצטט את הפסוק "כל כבוֹדה בת מלך פנימה" במובן ש: בת מלך, כינוי לאישה, הכבוד שלה הוא להיות צנועה בבית ולא להחצין את עצמה ואת הגוף שלה בחוץ.

אבל אין פסוק כזה. הפסוק בתנ"ך הוא: "כל כבוּדה בת מלך פנימה", כבוּדה – הרכוש שלה, החפצים שלה.

איך קרה השינוי? בגלל דרשה של חז"ל על צניעות האישה. בדרשה קראו את כבוּדה – כבוֹדה, כלומר הכבוד שלה, של האישה שהוא צריך להיות פנימה, בבית ולא בפומבי.