גלו מה הצורה הנכונה, וגם מה הצורה: שוויון או שיוָויון, דמיון או דימָיון, יתרון או ייתָרון.

@yiramne

פתרון או פיתרון? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #הגייה #איךאומרים #פתרון #פיתרון #דמיון #דימיון #כתיבה #כתיב #איךכותבים

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

פתרון או פיתָרון?

דרך המלך היא: פִּתְרוֹן.

וכך גם: דִּמְיוֹן, יִתְרוֹן, שִׁוְיוֹן.

א-ב-ל שימו לב לניסוח: "דרך המלך". כלומר עדיף. אבל מי שאומר פיתרון, דימיון, ייתרון, שיוויון – אין פה שיבוש.