לא תאמינו איך אומרים ברבים: אשנב, אף, שנהב, מחשך, משלב, שלב, אגף, מוסך, עקרב.

@yiramne

צורות ריבוי שאינכם מכירים! #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #רבים #ריבוי #צורתריבוי #איךאומריםבעברית #איךאומרים #משלבים #שנהבים #מוסכים #מסכים #אשנבים #שלבים #אגפים #אגף #שלב #מסך #מוסך #שנהב #משלב @yiramne

♬ X-files – Massimo Scalieri

תמלול:

צורות ריבוי שלא הכרתם!

  • שלב – שלבּים, שלבּי המשחק
  • משלב – משלבּים, משלבי השפה
  • אגף – אגפּים, אגפּי הנוער
  • מוסך – מוסכּים
  • מסך – מסַכּים
  • עקרב – עקרבּים
  • אֶשנב – אשנבּים
  • שנהב – שנהבּים
  • מַחשך – מחשכּים