מה המשמעות "היום הרת עולם" שאומרים בתפילה? מסע מלשון המקרא ועד לשון התפילה.

@yiramne

העולם בהיריון?!#לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #ראשהשנה #תפילה #מחזור #חגים #חג #יוםהדין #יוםכיפור #יוםהכיפורים #סליחות #היריון #עולם #יוםבריאתהעולם #בריאתהעולם @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ היום הרת עולם – Erez Yechiel

תמלול:

מה זה הרת עולם?

בתפילות ראש השנה אומרים היום הרת עולם – הרת היא צורת סמיכות של הרה, מלשון היריון. הרה-הרת, כמו שנה ובסמיכות שנת, שפה ובסמיכות שפת.

הרת עולם מופיע בירמיהו, ושם ירמיהו מקלל את היום שבו אימו שלו ילדה אותו, ומייחל בכאב שהלוואי שאימא שלו הייתה הרת עולם – כלומר הרה לְעולם, תמיד, והוא לא היה יוצא מהרחם שלה.

בלשון התפילה הרת עולם הכוונה להיריון של התבל – יום בריאת העולם. כלומר יש פה שינוי במשמעות: מעולם במשמעות זמן (תמיד), לעולם במשמעות של מקום.