על הקשר בין המילים חג, חגיגה, חוג חברים, חוג ספורט, מחוגה ועוד.

@yiramne

חג, חוג, מחוג – יש קשר? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #ראשהשנה #יוםהכיפורים #יוםכיפור #שנהטובה #חג #חגים #חגיתשרי #סוכות #שבועות #פסח #לילהסדר #חנוכה #מחוגה #חוג #חגיגה #לחגוג #מסיבה #מחוגי_השעון #מחוג #אטימולוגיה #גיזרון @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

יש קשר בין חג ובין מחוג בשעון?

תקופת החגים מתקרבת – וזה הזמן לחגוג!

חג – מהשורש ח-ג-ג, כמו לחגוג, חגיגה ועוד.

ח-ג-ג קרוב לשורש ח-ו-ג (מעין שורשים אחים): ח-ו-ג מציין דבר עגול, דבר שמסתובב, כמו חוג חברים קבוצת חברים שבמקור ישבו במעגל, ומכאן התרחבה המשמעות גם לחוג במשמעות מסגרת פעילות של קבוצת אנשים, מחוג – הזרוע שמסתובבת בשעון, וכמו מחוגה – המכשיר שמסרטטים בעזרתו מעגל. וייתכן שגם חג קשור לפה – כשחגגו חגו והסתובבו סביב מזבח או פסל, ואולי יש עוד קשר: חג הוא דבר שסובב וחוזר במעגל השנה.