למה "כל המציל נפש אחת מישראל" דווקא? הרי גם הצלה של גוי מצילה עולם מלא. גלו את התשובה המפתיעה.

@yiramne

ציטוט הרצח שכולם מצטטים לא נכון! #לומדיםעםטיקטוק #לומדים_עם_טיקטוק #עברית #לשון #משנה #כתביד #ציטוטים #ציטוט #חייאדם #הצלה_חיים #הצלה #יוםבריאתהעולם #בריאתהעולם #הצלתחיים #רצח #חייאדם #בניאדם #שווים

♬ Law and Order – The Hollywood Prime Time Orchestra

תמלול:

רצח הוא רצח הוא רצח, אז מדוע אומרים: "כל המציל* נפש אחת מישראל… כאילו הציל עולם מלא" – למה דווקא נפש מישראל? הצלה של מי שאינו מישראל אינה מצילה עולם מלא? הרי הציטוט מהמשנה מתחילה ב"לפיכך ניברא אדם יחיד בעולם", כלומר מדובר בבני האדם הראשון, כלומר כל מי שנברא בצלם, ולאו דווקא במישהו מישראל.

התשובה פשוטה: הציטוט הזה משובש. במקור המילה "ישראל" אינה מופיעה.

בכתבי היד המדויקים של המשנה מופיעה הגרסה הזו: "לפיכך ניברא אדם יחיד בעולם, ללמד שכל המאבד נפש אחת מעלין עליו כאילו אִבד עולם מלא, וכל המקיים נפש אחת מעלין עליו כאילו קיים עולם מלא".

נפש אחת. בלי הבדל גזע, דת ומין.

עם ישראל חי!

*הערה: לא נכתב כאן "מציל נפש" אלא "מקיים נפש", ואחת המשמעויות של "לקיים" בלשון חכמים היא: 'להחיות, לשמור על החיים', כמו בברכה המפורסמת "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה".