גלו את הסיבה שאומרים רִאשון וגם למה אומרים תיכון ולא תוכון, וחיצון ולא חוצון.

@yiramne

ראשון נגזר מרֹאש – למה אומרים רִאשון ולא רֹאשון? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #עברית #לשון #ראשהשנה #חגשמח #הגייה #רצףתנועות #תנועה #תנועות #הגייה #תורתההגה @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ מחרוזת ראש השנה – חיפזון וזהירון

תמלול:

אם אומרים רֹאש, למה אומרים רִאשון ולא רושון?

הסיבה שאנחנו אומרים ראש השנה אבל החודש הרִאשון ולא רושון היא אי-הנוחות (הכול יחסי בחיים, כמובן) לומר רצף תנועות o.  ולכן רושון (או או) הפך ל- ראשון. כך נשבר רצף תנועות o-o .

דבר דומה קרה גם במילים האלה:

תִיכון נגזר מהמילה תוֹך, ואיננו אומרים תוֹכון אלא תִיכון.

חִיצון נגזר מהמילה חוּץ ואיננו אומרים חֹוצון אלא חִיצון.