על הקשר שבין האף שבפנים ובין ארך אפיים וחרון אף.

@yiramne

אף – אֶרֶךְ אַפַּיִם – יש קשר? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #עברית #לשון #סליחות #אלול #חגשמח #ראשהשנה #יוםהכיפורים #יוםכיפור #תפילה #שנהטובה @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ Fossil Swings – The X-Files

תמלול:

יש קשר בין אף ובין הביטוי "ארך אפיים"?

בסליחות אומרים י"ג מידות, ושם מופיע שאלהים "ארך אפים" – סבלני.

מה הקשר בין סבלני ובין אף?

כשאדם כועס זה נראה כאילו יוצאים לו להבות מהאף, ולכן האף מסמל כעס.

ועכשיו חידה: מה ההפך של ארך אפים ובאיזה ספר הצורה ההפוכה הזו מופיעה?

(תשובה: קְצַר אַפַּיִם יַעֲשֶׂה אִוֶּלֶת – משלי יד יז)