גלו שלושה הסברים עיקריים לפירוש "אל שדי".

@yiramne

שַׁדַּי – מה פירוש השם? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #עברית #לשון #אלהים #אלוהים #אלוקים #אלקים #ראשהשנה #יוםכיפור #יוםהכיפורים #כיפור #תפילה #תורה #יהדות #שודד #ענן #ערבה #שמיים

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

שַׁדַּי – אחד משמותיו של אלוהים. מה הפירוש של השם הזה?

השם שַׁדַּי כמעט תמיד הוא מופיע בצירוף "אֵל שַׁדַּי". מקור השם אינו ברור, אבל יש כמה השערות:

  • מקור השם במילה אכדית šadŭ, ולה שתי משמעויות:
  1. הר. אל שדי – אל ההר. הר כסמל לדבר חזק, עליון.
  2. ערבה. אבל לא הצמח אלא ערבה בעברית משמעה גם ענן. אל שדי – אל ששוכן בעננים, בשמיים.
  • יש שמקשרים את שדי למילה הארמית "שָדָ֫א" שמשמעה להשליך (כמו "רמה" בעברית) ולפי זה "אל שדי" – אל שמשליך חיצי ברק ורעם.
  • יש שטוענים ש"שַׁדַּי" מורכב משי"ן הזיקה ומהמילה די. לפי זה שַׁדַּי – מי שאמר לעולם די, כלומר מי שברא את העולם.
  • יש שמקשרים את שדי לשורש שׁ-ד-ד שמשמעו לקיחה בכוח (ומכאן המילה שודד), וגם הרס וחורבן. לפי זה אל שדי – אל שבכוחו לנצח ולשדד את מערכות השמיים.