אצבע, אגודל, זרת, אמה וקמיצה – האם במקור אלה שמות האצבעות? הממצאים מפתיעים.

@yiramne

אצבע, אגודל, זרת: שמות האצבעות -לא מה שחשבתם! #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #שמותהאצבעות #אצבע #אגודל #בוהן #זרת #אמה #קמיצה #לאמהשחשבתם #עשראצבעותלייש

♬ חמש אצבעות – Sharon Shahal

תמלול:

אין סיכוי שידעתם את זה!

רבים בטוחים שאלה שמות האצבעות: זרת, אצבע, אמה, קמיצה, זרת. אבל לא בטוח שאלה באמת שמותיהן.

בתנ"ך האמצע היחידה שמוזכרת במפורש היא הבוהן. שאר השמות מופיעים בגמרא בתשובה לתהייה מדוע יש חמש אצבעות בכף היד. תשובת הגמרא היא שלכל אצבע יש תפקיד מסוים:

"זו זרת, זו קמיצה, זו אמה, זו אצבע, זה גודל".

רבים מבינים שהכוונה לשמות האצבעות, אבל סביר יותר שהכוונה להסביר את התפקיד ההלכתי שיש לכל אצבע.

זו זרת – במקרא זרת היא מידה קטנה – מכאן ועד לכאן (רואים: יד מתוחה – מהאגודל ועד הזרת). זו זרת הכוונה שהתפקיד של האצבע הקטנה הזו הוא לסייע במדידת המידה זרת.

זו קמיצה – תפקיד האצבע הזו לסייע בפעולת הקמיצה של הקורבן. ככה קומצים (להראות את הפעולה)

זו אמה – גם אמה היא מידה – מהמרפק ועד כאן (להראות את סוף האמה), כלומר תפקיד האצבע האמצעית לסייע במדידה של מידת האמה.

זו אצבע – באצבע הזאת הכהן מקיים את הציווי להזות באצבע על קרנות המזבח.

זה גודל – בעזרת האצבע הזאת אפשר לקיים את ההלכות שדורשות את השימוש באצבע הזו.