גלו את משמעות השורש ס-כ-כ והקשר שלו למילים: סוכה, סכך, סככה, מסך, סך, מוסך.

@yiramne

סוכה – מוסך: יש קשר? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #עברית #לשון #דקדוק #אטימולוגיה #גיזרון #סוכה #סוכות #חגשמח #מוסך #סככה #סך #סכום #מסך

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

יש קשר בין סוכה ובין מוסך?

השורש ס-כ-כ מציין כיסוי והסתרה, ומכאן:

סְכָךְ, סְכָכָה, סֻכָּה, מָסָךְ, מוּסָךְ, סַךְ.

מוּסָךְ – במקור אוהל או מבנה מקורה ששימש את הכהנים המתחלפים בבית המקדש בשבת. לא ברור איך הפכה המילה לבית תיקון מכוניות.

סַךְ – המילה משמשת בְצירופים כמו: סַךְ שֶׁמֶשׁ – המיתקן במכונית שמֶזיזים כדי להגן מפני סנווּר השמש.

ולא, אין קשר ל'סָךְ' המוכר מהצירוף 'סך הכול' – הסך הזה קשור למילה 'סכום'.